logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ประกาศร่าง TOR/ร่างประกวดราคา

 • ร่างประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานซ่อมแซมบ้านพักอาศัยข้าราชการของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  1 กันยายน 2566
 • ร่างประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมบ้านพักอาศัยข้าราชการของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  27 เมษายน 2565
 • ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น พร้อมงานภายนอก สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
  11 กุมภาพันธ์ 2562