logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ข้อมูลทะเบียนที่ราชพัสดุ

 • การจัดประโยชน์ที่ดินราชพัสดุเรียงตามทะเบียนที่ราชพัสดุ
  14 กุมภาพันธ์ 2563
 • รายงานที่ราชพัสดุแยกตามประเภททะเบียน และแยกตามอำเภอ-ตำบล
  17 มกราคม 2563
 • สรุปผู้เช่าที่ราชพัสดุ
  10 มีนาคม 2560
 • การเช่าที่ดินราชพัสดุเพื่ออยู่อาศัย
  10 มีนาคม 2560
 • การเช่าอาคารราชพัสดุ
  10 มีนาคม 2560
 • การเช่าที่ดินราชพัสดุเพื่อประโยชน์อย่างอื่น
  10 มีนาคม 2560
 • การเช่าที่ดินราชพัสดุเพื่อประกอบการเกษตร
  1 กันยายน 2559
 • สรุปสิ่งปลูกสร้างรายจังหวัดแยกตามลักษณะการใช้ประโยชน์
  15 ธันวาคม 2556
 • สรุปที่ดินราชพัสดุรายจังหวัดแยกตามลักษณะการใช้ประโยชน์
  15 ธันวาคม 2556
 • สรุปที่ดินราชพัสดุรายจังหวัดแยกตามประเภทการใช้ประโยชน์
  15 ธันวาคม 2556
 • เกี่ยวกับราชพัสดุ
  15 ธันวาคม 2556
 • รายงานการจัดเก็บรายได้ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ
  6 มีนาคม 2560
 • รายงานการจัดเก็บรายได้ ณ วันที่ 1 กันยายน 2559 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ
  1 กันยายน 2559
 • รายงานการจัดเก็บรายได้ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
  5 มีนาคม 2558
 • รายงานสรุปแผนและผลการสำรวจการบุกรุกที่ราชพัสดุ
  1 กันยายน 2559