logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

เมื่อวันที่ 29 เม.ย. 67 นายปัณณธร ขุนสอาดศรี ธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ ได้มอบหมายให้นางสาวพัชรินทร์ บุญเกิ่ง ผู้อำนวยการส่วนบริหารทั่วไป ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคล

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 17.00 น. นายปัณณธร ขุนสอาดศรี ธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ ได้มอบหมายให้นางสาวพัชรินทร์ บุญเกิ่ง ผู้อำนวยการส่วนบริหารทั่วไป พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ และเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร ๒๙ เมษายน ๒๕๖๗ ณ วัดมหาพุทธาราม พระอารามหลวง ตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีนายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีดังกล่าว

30 เมษายน 2567 | จำนวนเข้าชม 39 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • เมื่อวันที่ 9 พ.ค. 67 เวลา 07.00 น. นายปัณณธร ขุนสอาดศรี ธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ...
  14 พฤษภาคม 2567
  จำนวนเข้าชม 24 ครั้ง
 • เมื่อวันที่ 8 พ.ค. 67 เวลา 13.30 น. นายปัณณธร ขุนสอาดศรี ธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ...
  8 พฤษภาคม 2567
  จำนวนเข้าชม 39 ครั้ง
 • กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเ...
  2 พฤษภาคม 2567
  จำนวนเข้าชม 26 ครั้ง