logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2567 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ จัดกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบสำนักงาน เนื่องในโอกาสกรมธนารักษ์ ครบ 91 ปี

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2567 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ ได้จัดกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบสำนักงาน เนื่องในโอกาสกรมธนารักษ์ ครบ 91 ปี นำโดยนายปัณณธร ขุนสอาดศรี ธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมดำเนินกิจกรรม เพื่อให้สำนักงานมีทิวทัศน์ที่สะอาด ร่มรื่น สวยงาม 

23 พฤษภาคม 2567 | จำนวนเข้าชม 12 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหา...
  12 มิถุนายน 2567
  จำนวนเข้าชม 6 ครั้ง
 • กิจกรรมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ กิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเ...
  12 มิถุนายน 2567
  จำนวนเข้าชม 3 ครั้ง
 • เมื่อวันที่ 7 มิ.ย.67 นายปัณณธร ขุนสอาดศรี ธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ ร่วมกิจกรรม เ...
  7 มิถุนายน 2567
  จำนวนเข้าชม 34 ครั้ง