logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและลงพื้นที่โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น พร้อมงานภายนอก ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ งวดงานที่ 10 - 12 (งวดสุดท้าย)

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายไสว  สะอาด ตำแหน่งผู้อำนวยการสูง รักษาราชการแทน ธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ เป็นประะธานการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น พร้อมงานภายนอก ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ งวดงานที่ 10 - 12 (งวดสุดท้าย) ณ ห้องประชุมสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ และลงพื้นที่บริเวณก่อสร้างฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการ และช่างผู้ควบคุมงาน เพื่อตรวจสอบและตรวจรับงานงวดที่ 10 - 12 (งวดสุดท้าย)

อัลบั้มภาพ

17 กรกฎาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 18 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • เมื่อวันที่ 5 - 7 สิงหาคม 2563 นายพรชัย ควรประเสริฐ ผู้ตรวจราชการกรมธนารักษ์ เดิ...
  7 สิงหาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 3 ครั้ง
 • ประชุมโครงการ “เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ" ครั้งที่ 5 ณ บริเวณที่ด...
  3 สิงหาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 28 ครั้ง
 • กิจกรรมมอบอาหารและน้ำดื่ม ณ วัดบ้านโนนสูง หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 19 ตำบลกระแชง อำเ...
  15 กรกฎาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 12 ครั้ง