logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ (Big Cleaning Day)

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายปัณณธร ขุนสอาดศรี ธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ ได้มอบหมายให้นางสาวจรรยา หนูเซ่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ (Big Cleaning Day)โดยมีนายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีครั้งนี้

2 พฤษภาคม 2567 | จำนวนเข้าชม 26 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • เมื่อวันที่ 9 พ.ค. 67 เวลา 07.00 น. นายปัณณธร ขุนสอาดศรี ธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ...
  14 พฤษภาคม 2567
  จำนวนเข้าชม 24 ครั้ง
 • เมื่อวันที่ 8 พ.ค. 67 เวลา 13.30 น. นายปัณณธร ขุนสอาดศรี ธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ...
  8 พฤษภาคม 2567
  จำนวนเข้าชม 39 ครั้ง
 • ประชุมคณะกรมการจังหวัดศรีสะเกษ ประจำเดือนเมษายน 2567 ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ชั้...
  2 พฤษภาคม 2567
  จำนวนเข้าชม 22 ครั้ง