logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ประชุมคณะอนุกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินจังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. นายไสว สะอาด ตำแหน่งผู้อำนวยการสูง รักษาราชการแทน ธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ พร้อมด้วยผู้อำนวยการส่วนประเมินราคาทรัพย์สิน (นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญการ) และเจ้าหน้าที่ส่วนประเมินราคาทรัพย์สิน เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินจังหวัดศรีสะเกษ ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ โดยมีนายสมชัย คล้ายทับทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้

30 มิถุนายน 2563 | จำนวนเข้าชม 31 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • เมื่อวันที่ 5 - 7 สิงหาคม 2563 นายพรชัย ควรประเสริฐ ผู้ตรวจราชการกรมธนารักษ์ เดิ...
  7 สิงหาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 3 ครั้ง
 • ประชุมโครงการ “เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ" ครั้งที่ 5 ณ บริเวณที่ด...
  3 สิงหาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 28 ครั้ง
 • ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและลงพื้นที่โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั...
  17 กรกฎาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 18 ครั้ง