logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

การประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 1/2565

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. นางสาวจรรยา หนูเซ่ง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ โดยมีนายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้

21 มกราคม 2565 | จำนวนเข้าชม 44 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • ตรวจสุขภาพประจำปี สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ
  19 พฤษภาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 10 ครั้ง
 • เจรจาไกล่เกลี่ยผู้เช่า อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
  18 พฤษภาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 25 ครั้ง
 • ธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ ลงพื้นที่ตรวจสอบอาคารเลขที่ 093-095 ได้เกิดเพลิงไหม้ และ...
  18 พฤษภาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 49 ครั้ง