logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2567 ประชุมคณะผู้บริหารกระทรวงการคลังประจำจังหวัดศรีสะเกษ ณ ห้องวายุภักดิ์ ชั้น 1 สำนักงานคลังจังหวัดศรีสะเกษ ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2567 เวลา 13.30 น. นายปัณณธร ขุนสอาดศรี ตำแหน่งธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ เข้าร่วมประชุมคณะผู้บริหารกระทรวงการคลัง ประจำจังหวัดศรีสะเกษ ณ ห้องประชุมวายุภักดิ์ ชั้น 1 สำนักงานคลังจังหวัดศรีสะเกษ ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

1
30 มกราคม 2567 | จำนวนเข้าชม 50 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 นายปัณณธร ขุนสอาดศรี ธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ เข้า...
  1 มีนาคม 2567
  จำนวนเข้าชม 27 ครั้ง
 • กิจกรรมออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านโกทา ตำบลหนองอึ่ง อำเภอราษี...
  20 กุมภาพันธ์ 2567
  จำนวนเข้าชม 18 ครั้ง
 • เมื่อวันที่ 20 ก.พ. 67 เวลา 13.30 น. นายปัณณธร ขุนสอาดศรี ธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเก...
  20 กุมภาพันธ์ 2567
  จำนวนเข้าชม 30 ครั้ง