logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

เมื่อวันที่ 8 พ.ค. 67 เวลา 13.30 น. นายปัณณธร ขุนสอาดศรี ธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษร่วมประชุมคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 2/2567

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.30 น. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ ได้จัดประชุมคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 2/2567 ณ ห้องประชุมสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ ชั้น 2 เพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไขราคาประเมินที่ดิน รอบบัญชี พ.ศ. 2566-2569 ในเขตพื้นที่อำเภอปรางค์กู่ อำเภอไพรบึง และอำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีนายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุม และมีนายปัณณธร ขุนสอาดศรี ธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ เข้าร่วมประชุมในวันดังกล่าว

8 พฤษภาคม 2567 | จำนวนเข้าชม 39 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • เมื่อวันที่ 9 พ.ค. 67 เวลา 07.00 น. นายปัณณธร ขุนสอาดศรี ธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ...
  14 พฤษภาคม 2567
  จำนวนเข้าชม 24 ครั้ง
 • กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเ...
  2 พฤษภาคม 2567
  จำนวนเข้าชม 26 ครั้ง
 • ประชุมคณะกรมการจังหวัดศรีสะเกษ ประจำเดือนเมษายน 2567 ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ชั้...
  2 พฤษภาคม 2567
  จำนวนเข้าชม 22 ครั้ง