logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

กิจกรรมทำบุญตักบาตร และทำความสะอาดบริเวณสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ เนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมธนารักษ์ ครบรอบ 88 ปี กรมธนารักษ์

วันอาทิตย์ที่ 23 พฤษภาคม 2564 นายไสว สะอาด ธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมธนารักษ์ ครบรอบ 88 ปี พร้อมทั้งร่วมกันทำความสะอาดบริเวณสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ

23 พฤษภาคม 2564 | จำนวนเข้าชม 91 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. ประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนท...
  30 เมษายน 2564
  จำนวนเข้าชม 50 ครั้ง
 • เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564 นายไสว สะอาด ธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ ลงพื้นที่รับคำร้...
  21 เมษายน 2564
  จำนวนเข้าชม 28 ครั้ง
 • เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2564 นายไสว สะอาด ธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ พร้อมด้วยข้าราชกา...
  6 เมษายน 2564
  จำนวนเข้าชม 45 ครั้ง