logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น. นายไสว สะอาด ธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ เข้าหารือกับ ผอ.ทสจ.ศก. กรณีการลักลอบตัดไม้พะยูงในเขตพื้นที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น. นายไสว สะอาด ธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ ได้เข้าหารือกับผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้น้ำเกลี้ยง (หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ศก.5) กรณีการลักลอบตัดไม้พะยูงในเขตพื้นที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ

1 เมษายน 2564 | จำนวนเข้าชม 12 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • กิจกรรมทำบุญตักบาตร และทำความสะอาดบริเวณสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ เนื่องใน...
  23 พฤษภาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 91 ครั้ง
 • เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. ประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนท...
  30 เมษายน 2564
  จำนวนเข้าชม 50 ครั้ง
 • เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564 นายไสว สะอาด ธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ ลงพื้นที่รับคำร้...
  21 เมษายน 2564
  จำนวนเข้าชม 28 ครั้ง