logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

เมื่อวันที่ 7 มิ.ย.67 นายปัณณธร ขุนสอาดศรี ธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ ร่วมกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ

เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายปัณณธร ขุนสอาดศรี ธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ ร่วมพิธีส่งมอบธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ณ โรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสง ตำบลดู่ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ จากจังหวัดยโสธร ผู้ส่งมอบธงตราสัญลักษณ์ โดยนายชรินทร์ ทองสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร มายังจังหวัดศรีสะเกษ และรับมอบธงตราสัญลักษณ์ โดยอนุพงศ์  สุขสมนิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี  และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

7 มิถุนายน 2567 | จำนวนเข้าชม 34 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหา...
  12 มิถุนายน 2567
  จำนวนเข้าชม 6 ครั้ง
 • กิจกรรมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ กิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเ...
  12 มิถุนายน 2567
  จำนวนเข้าชม 3 ครั้ง
 • เมื่อวันที่ 6 มิ.ย.. 67 เวลา 07.00 น. นายปัณณธร ขุนสอาดศรี ธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเ...
  6 มิถุนายน 2567
  จำนวนเข้าชม 27 ครั้ง