logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

เมื่อวันที่ 5 มิ.ย. 67 นายปัณณธร ขุนสอาดศรี ธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 3/2567

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2567 เวลา 13.30 น. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ ได้จัดประชุมคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 3/2567 ณ ห้องประชุมสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ ชั้น 2 เพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไขราคาประเมินที่ดิน รอบบัญชี พ.ศ. 2566-2569 ในเขตพื้นที่อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ และพิจารณากำหนดราคาประเมินสิ่งปลูกสร้างที่ยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ เพื่อใช้ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในพื้นที่ตำบลเมืองหลวง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีนายสุกิจ เหลืองสกุลไทย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานการประชุม และมีนายปัณณธร ขุนสอาดศรี ธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ เข้าร่วมประชุมในวันดังกล่าว

อัลบั้มภาพ

5 มิถุนายน 2567 | จำนวนเข้าชม 28 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหา...
  12 มิถุนายน 2567
  จำนวนเข้าชม 6 ครั้ง
 • กิจกรรมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ กิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเ...
  12 มิถุนายน 2567
  จำนวนเข้าชม 3 ครั้ง
 • เมื่อวันที่ 7 มิ.ย.67 นายปัณณธร ขุนสอาดศรี ธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ ร่วมกิจกรรม เ...
  7 มิถุนายน 2567
  จำนวนเข้าชม 34 ครั้ง