logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

เมื่อวันที่ 9 ก.พ. 67 นายปัณณธร ขุนสอาดศรี ธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ ลงพื้นที่ตรวจสอบที่ดินราชพัสดุแปลง ศก. 327 ต.ตูม อ.ศรีรัตนะ และแปลง ศก.279 ต.น้ำอ้อม อ.กันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 นายปัณณธร ขุนสอาดศรี ธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ พร้อมด้วยนายธิวัฒน์ อ่อนบรม นายช่างอาวุโส และเจ้าหน้าที่สำนักงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน ศก. ๓๒๗ ตำบลตูม อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ มาสนับสนุนโครงการนำที่ราชพัสดุมาจัดสร้างสวนสาธารณะ ซึ่งเป็นการนำที่ราชพัสดุที่มีขนาดใหญ่เกินกว่า ๑ ไร่ ขึ้นไป เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในด้านสุขภาพอนามัย พร้อมทั้งช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวและฟื้นฟูสภาพแวดล้อม

และแปลงหมายเลขทะเบียน ศก.๒๗๙ ต.น้ำอ้อม อ.กันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ กรณีศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ ขอใช้พื้นที่โดยรอบตัวอาคารหอประชุมหลังเก่า ที่ว่าการอำเภอกันทรลักษ์

12 กุมภาพันธ์ 2567 | จำนวนเข้าชม 85 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 นายปัณณธร ขุนสอาดศรี ธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ เข้า...
  1 มีนาคม 2567
  จำนวนเข้าชม 27 ครั้ง
 • กิจกรรมออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านโกทา ตำบลหนองอึ่ง อำเภอราษี...
  20 กุมภาพันธ์ 2567
  จำนวนเข้าชม 18 ครั้ง
 • เมื่อวันที่ 20 ก.พ. 67 เวลา 13.30 น. นายปัณณธร ขุนสอาดศรี ธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเก...
  20 กุมภาพันธ์ 2567
  จำนวนเข้าชม 30 ครั้ง