logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2567 เวลา 09.30 น. นายปัณณธร ขุนสอาดศรี ธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด ประจำเดือนมกราคม 2567

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2567 เวลา 09.30 น. นายปัณณธร ขุนสอาดศรี ตำแหน่งธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด ประจำเดือนมกราคม 2567 ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ โดยมีนายอนุพงศ์  สุขสมนิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้

31 มกราคม 2567 | จำนวนเข้าชม 75 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 นายปัณณธร ขุนสอาดศรี ธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ เข้า...
  1 มีนาคม 2567
  จำนวนเข้าชม 27 ครั้ง
 • กิจกรรมออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านโกทา ตำบลหนองอึ่ง อำเภอราษี...
  20 กุมภาพันธ์ 2567
  จำนวนเข้าชม 18 ครั้ง
 • เมื่อวันที่ 20 ก.พ. 67 เวลา 13.30 น. นายปัณณธร ขุนสอาดศรี ธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเก...
  20 กุมภาพันธ์ 2567
  จำนวนเข้าชม 30 ครั้ง