logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

กิจกรรมมอบอาหารและน้ำดื่ม ณ วัดบ้านกระแชงเมืองใหม่ หมู่ที่ 17 ตำบลกระแชง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 นายไสว สะอาด ตำแหน่งผู้อำนวยการสูง รักษาราชการแทน ธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์ฯ จัดกิจกรรมมอบอาหารและน้ำดื่มบรรเทาความเดือนร้อนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID - 19 ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงการคลัง ณ วัดบ้านกระแชงเมืองใหม่ หมู่ที่ 17 ตำบลกระแชง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

15 กรกฎาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 3 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • เมื่อวันที่ 5 - 7 สิงหาคม 2563 นายพรชัย ควรประเสริฐ ผู้ตรวจราชการกรมธนารักษ์ เดิ...
  7 สิงหาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 3 ครั้ง
 • ประชุมโครงการ “เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ" ครั้งที่ 5 ณ บริเวณที่ด...
  3 สิงหาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 28 ครั้ง
 • ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและลงพื้นที่โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั...
  17 กรกฎาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 18 ครั้ง