logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2567 ประชุมมอบนโยบายและแนวทางในการดำเนินงาน ของธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. นายปัณณธร ขุนสอาดศรี ตำแหน่งธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ เพื่อมอบนโยบายและแนวทางในการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกรมธนารักษ์ ประจำปี พ.ศ. 2567 โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ

อัลบั้มภาพ

30 มกราคม 2567 | จำนวนเข้าชม 67 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 นายปัณณธร ขุนสอาดศรี ธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ เข้า...
  1 มีนาคม 2567
  จำนวนเข้าชม 27 ครั้ง
 • กิจกรรมออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านโกทา ตำบลหนองอึ่ง อำเภอราษี...
  20 กุมภาพันธ์ 2567
  จำนวนเข้าชม 18 ครั้ง
 • เมื่อวันที่ 20 ก.พ. 67 เวลา 13.30 น. นายปัณณธร ขุนสอาดศรี ธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเก...
  20 กุมภาพันธ์ 2567
  จำนวนเข้าชม 30 ครั้ง