logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

กรมธนารักษ์เปิดจ่ายแลกและรับจอง เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก และเหรียญเฉลิมพระเกียรติพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชีนี 4 พฤษภาคม 2562 (เหรียญที่ระลึกประดับแพรแถบ)

กรมธนารักษ์เปิดจ่ายแลกและรับจอง เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกในโอกาสพระราชพิธีราชาภิเษกสมรส 1 พฤษภาคม 2562 และจำหน่ายเหรียญเฉลิมพระเกียรติพระราชพิธีสถาปนา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 4 พฤษภาคม 2562 ดังนี้

-จ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ชนิดราคา 20 บาท ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป


รับจองกษาปณ์ที่ระลึกประเภทขัดเงา ตั้งแต่วันที่ 5 - 31 พฤษภาคม 2564


จำหน่ายเหรียญเฉลิมพระเกียรติพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชีนี 4 พฤษภาคม 2562 (เหรียญที่ระลึกประดับแพรแถบ) 

28 เมษายน 2564 | จำนวนเข้าชม 62 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • กรมธนารักษ์ขยายเวลาร้บจองเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกในโอกาสพระราชพิธีราชาภิเษกสมรส ๑ พฤ...
  1 มิถุนายน 2564
  จำนวนเข้าชม 8 ครั้ง
 • ขอเชิญชวนเลือกซื้อสินค้าการเกษตร สินค้า OTOP และของดีเมืองศรีสะเกษ ในวันอาทิตย์ท...
  12 มีนาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 20 ครั้ง
 • ขอเชิญชวนเลือกซื้อสินค้าการเกษตร สินค้า OTOP และของดีเมืองศรีสะเกษ ในวันอาทิตย์ท...
  16 กุมภาพันธ์ 2564
  จำนวนเข้าชม 10 ครั้ง