logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ข่าวประกาศ/รับสมัครงาน

 • รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 13 ตำแหน่ง
  25 ธันวาคม 2566
 • ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
  7 สิงหาคม 2566
 • ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
  3 สิงหาคม 2566
 • ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง เลื่อนการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
  27 กรกฎาคม 2566
 • ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
  18 กรกฎาคม 2566
 • ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ ประจำสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ
  16 มิถุนายน 2566
 • ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
  7 เมษายน 2566
 • ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2
  3 เมษายน 2566
 • ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการสอบ
  20 มีนาคม 2566
 • ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
  15 กุมภาพันธ์ 2566
 • ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนายช่างสำรวจ
  23 ธันวาคม 2565
 • ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนายช่างสำรวจ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
  6 ธันวาคม 2565
 • ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนายช่างสำรวจ ประจำสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ
  22 พฤศจิกายน 2565
 • ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
  19 สิงหาคม 2565
 • ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์)
  17 สิงหาคม 2565
 • ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
  1 สิงหาคม 2565
 • ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ ประจำสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ
  12 กรกฎาคม 2565
 • ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  30 กรกฎาคม 2564
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 พนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  27 กรกฎาคม 2564
 • แผนผังเลขที่นั่งสอบ และอาคารสอบ โรงเรียนเทศบาล 7 (หนองตะมะพันทาโนนกอง)
  20 กรกฎาคม 2564
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 พนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  15 กรกฎาคม 2564
 • ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ
  30 มิถุนายน 2564
 • ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  26 พฤศจิกายน 2563
 • ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน และวัน เวาลา และสถานที่สอบ ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563
  13 พฤศจิกายน 2563
 • ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2563
  30 ตุลาคม 2563
 • รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดศรีสะเกษ
  15 ตุลาคม 2563