logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ข่าวประกาศ/รับสมัครงาน

 • ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  26 พฤศจิกายน 2563
 • ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน และวัน เวาลา และสถานที่สอบ ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563
  13 พฤศจิกายน 2563
 • ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2563
  30 ตุลาคม 2563
 • รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดศรีสะเกษ
  15 ตุลาคม 2563