logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ประกาศขายทอดตลาด

 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ เรื่อง ยกเลิกประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ และประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 42 รายการ
  14 พฤษภาคม 2567
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ
  24 เมษายน 2567
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุก ขนาด 1 ตัน)
  7 กันยายน 2566